top of page

מחירון.

הדמיה פוטוריאליסטית סופר פרימיום

1,650 ש"ח

מידול והדמית פנים / מבט

מידול והדמית חוץ / מבט

1,750 ש"ח

ווידאו אדריכלי / 30 ש'

8,150 ש"ח

מידול והדמית 360 מעלות / נקודה

2,850 ש"ח

תכנית מכר מעוצבת

650 ש"ח

מציאות מדומה (VR) / אינטראקטיבי

8,950 ש"ח

*המחירים אינם כוללים מע"מ
**המחיר המוצג באתר מתייחס להדמיה עבור דירת מגורים סטנדרטית בשטח של עד 120 מ"ר. לצורך קבלת הצעת מחיר מדוייקת יש ליצור קשר.

bottom of page